Студенту

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 125-«Кібербезпека» щодо якості освітнього процесу в ЧНТУ