Про кафедру

444Кафедра заснована 1 вересня 2010 року як кафедра математичного моделювання та інформатики.

Очолює кафедру Ткач Юлія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор. До науково-педагогічних працівників кафедри входять: Шелест М.Є., доктор технічних наук, професор; Гур’єв В.І., кандидат технічних наук, доцент; Мехед Д.Б., кандидат педагогічних наук, доцент; Петренко Т.А., старший викладач;  Базилевич В.М., кандидат економічних наук, доцент; Усов Я.Ю., викладач, Зейналова Е.Ф., старший лаборант, асистент.

Робота кафедри спрямована на наукову діяльність у сферах математики та інформаційної безпеки, підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Кібербезпека” та підвищення якості підготовки студентів правової, економічної та соціальної сфер діяльності.

Найголовнішим завданням підготовки кваліфікованих спеціалістів для викладачів кафедри є забезпечення ґрунтовних знань з дисциплін, які закріплені за кафедрою. Крім того, одним із завдань кафедри є формування і розвиток у студентів математичних та інформаційних компетентностей як фундаменту професійної освіти майбутніх фахівців.445

У 2015 році кафедра змінює назву на “Кафедра математичного моделювання та інформаційної безпеки” та починаючи з вересня 2015 року розпочинає підготовку фахівців зі спеціальності “Управління інформаційною безпекою”.

З 2016 року кафедра носить назву кафедра кібербезпеки та математичного моделювання та здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 125 – Кібербезпека.