Розклад викладачів

к.п.н., доцент, зав. каф., Ткач Юлія Миколаївна

к.т.н., професор, Гур’єв Володимир Іванович

к.п.н., доцент, Мехед Дмитро Борисович

старший викладач, Петренко Тарас Анатолійович

к.е.н., доцент, Базилевич Володимир Маркович