Персонал кафедри

Ткач Юлія Миколаївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент

У 2001 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. У 2009 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри математичного моделювання та інформатики.
Є автором понад 70 публікацій, з яких 4 мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 6 рекомендованих вченою радою університету.
У 2012 р. стала лауреатом щорічної обласної премії імені Георгія Вороного. У 2018 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук. 
Є неодноразовим членом журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки, фінального етапу Всеукраїнського турніру юних економістів та ІІ етапу конкурсу-захисту Малої академії наук Чернігівського територіального відділення.


Шелест Михайло Євгенійович

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лаурет державної премії країни в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена “За заслуги”, професор кафедри

Діяльність М. Є. Шелеста зосереджена у сфері захисту інформації, зокрема в криптології та стенографії. Він має науковий ступінь доктора технічних наук (2004) та вчене звання професора (2008). Науковим здобутком Михайла Євгеновича є понад 100 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій та декларативних патентів із питань захисту інформації. За високі досягнення у науковій діяльності Михайлу Євгеновичу було присвоєно звання  Заслужений діяч науки і техніки України» (2006), а в 2008 р. він стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

 


Гур’єв Володимир Іванович

кандидат технічних наук, професор кафедри

У 1978 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю „Експлуатація літальних апаратів і двигунів ” і одержав кваліфікацію „Інженер-механік”.
У 1987 році закінчив ад’юнктуру Київського вищого військового авіаційного інженерного училища та у 1989 році там же захистив дисертацію на спецтему.
У 1993 році отримав вчене звання доцента кафедри аеродинаміки і динаміки польоту Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.
Є автором навчального посібника „ Алгоритмізація та програмування ”, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів і має понад 60 наукових праць в галузі технічних та економічних наук.
Нагороджений почесною грамотою Чернігівської міської адміністрації.

 


 Базилевич В.М.Базилевич Володимир  Маркович

кандидат економічних наук, доцент кафедри

e-mail: bazvlamar [at] gmail.com

У 2012 р. закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Фінанси і кредит”.
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Управління економічною безпекою АПК України”. З 2016 року викладає на курсах  соціальної адаптації та професійної перепідготовки в рамках проекту Україна – Норвегія. У травні 2017 року проходив наукове стажування в інституті Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія).
Має більше 30 публікацій, в тому числі 4 коллективні монографії, 4 навчально-методичних посібника, 1 навчальний посібник. 


Петренко Тарас Анатолійович

старший викладач кафедри

У 2005 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за фахом «Системне програмування». Після закінчення працював в Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці спочатку інженер-програмістом а з 2007 року – викладачем.
З моменту заснування кафедри виконує обов’язки заступника завідувача кафедри. Працює над темою науково-дослідної роботи «Адаптивні методи розпізнавання кіберзагроз, аномалій та кібератак».
Має 12 наукових публікацій, в тому числі 5 фахових та два науково-методичних посібника.


Семендяй  Сергій Матвійович Semendaj

Завідувач лабораторії кібербезпеки

Проходив військову службу в лавах Збройних Сил, в Службі безпеки України, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Підполковник запасу. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Радіотехніка». Навчається в аспірантурі НУ «Чернігівська політехніка».

 

 

 

 

 


Зейналова Ельміра Фазилівна

старший лаборант, асистент кафедри

в 2017 році закінчила Чернігівський Національний Технологічний Університет за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, отримала диплом магістра.
В 2017 році закінчила ЧНТУ, за спеціальністю “правознавство”, диплом бакалавра.
З 2016 року старший лаборант кафедри кібербезпеки та математичного моделювання та з 2018 року асистент кафедри.