Персонал кафедри

Ткач Юлія Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Викладач курсів: «Прогнозування та моделювання», «Комплексні системи захисту інформації», «Стандартизація, сертифікація засобів і комплексів захисту інформації», «Соціальна інженерія», «Інформаційно-психологічне протистояння», «Управління інформаційною безпекою», «Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки».Автор-розробник та гарант освітньої програми «Кібербезпека» (рівень – бакалавр, магістр).

Професійна діяльність відбувається у співпраці з ІТ-кластером з метою розробки та внесення змін до освітньої програми, залучення практиків до навчального процесу (відкритих лекцій, вебінарів, майстер-класів, на постійній основі працює освітня школа, де співробітники ІТ кластеру висвітлюють різноманітні питання з точки зору практики та їхнього досвіду).

Координатор від університету проекту «Просування електронного курсу кібергігієни» (CRDF Global в Україні)Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Є автором понад 80 публікацій, з яких 4 мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 12 рекомендованих вченою радою університету.

Лауреат щорічної обласної премії імені Георгія Вороного.

Неодноразовий член журі ІІІ й IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також ІІ етапу конкурсу-захисту Малої академії наук Чернігівського територіального відділення.


Шелест Михайло Євгенійович

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лаурет державної премії країни в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена “За заслуги”, професор кафедри

Діяльність М. Є. Шелеста зосереджена у сфері захисту інформації, зокрема в криптології та стенографії. Він має науковий ступінь доктора технічних наук (2004) та вчене звання професора (2008). Науковим здобутком Михайла Євгеновича є понад 100 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій та декларативних патентів із питань захисту інформації. За високі досягнення у науковій діяльності Михайлу Євгеновичу було присвоєно звання  Заслужений діяч науки і техніки України» (2006), а в 2008 р. він стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

 


Гур’єв Володимир Іванович

кандидат технічних наук, професор кафедри

У 1978 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю „Експлуатація літальних апаратів і двигунів ” і одержав кваліфікацію „Інженер-механік”.
У 1987 році закінчив ад’юнктуру Київського вищого військового авіаційного інженерного училища та у 1989 році там же захистив дисертацію на спецтему.
У 1993 році отримав вчене звання доцента кафедри аеродинаміки і динаміки польоту Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.
Є автором навчального посібника „ Алгоритмізація та програмування ”, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів і має понад 60 наукових праць в галузі технічних та економічних наук.
Нагороджений почесною грамотою Чернігівської міської адміністрації.

 


Синенко Марина Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчила у 1986 році Вінницький педагогічний інститут,  спеціальність – вчитель математики і фізики

27 жовтня 1992 р. захистила кндидатську дисертацію за спеціальністю 01 (математичний аналіз)

Коло наукових інтересів: математичний аналіз, математичне моделювання, динамічні системи.

 


 Мехед Дмитро Борисович 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2006 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, та здобув кваліфікацію магістра математики

У 2020 році закінчив Національний університет “Чернігівська політехніка” та отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю 125 – “Кібербезпека”

 У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). 

 З 2016 року викладає на курсах  соціальної адаптації та професійної перепідготовки в рамках проекту Україна – Норвегія. У травні 2017 року проходив наукове стажування в інституті Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія).
Має більше 40 публікацій, в тому числі 2 коллективні монографії, 4 навчально-методичних посібника. 


Петренко Тарас Анатолійович

доцент кафедри

У 2005 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за фахом «Системне програмування». Після закінчення працював в Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці спочатку інженер-програмістом а з 2007 року – викладачем.
З моменту заснування кафедри виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

2 червня 2019 захистив дисертацію «Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак», 05.13.21, Системи захисту інформації
Має більше 30 наукових публікацій, в тому числі 5 фахових та два науково-методичних посібника.

Коло наукових інтересів: кібербезпека, інтелектуальні системи, організаційне забезпечення захисту інформації


Семендяй  Сергій Матвійович Semendaj

Завідувач лабораторії кібербезпеки

Проходив військову службу в лавах Збройних Сил, в Службі безпеки України, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Підполковник запасу. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Радіотехніка». Навчається в аспірантурі НУ «Чернігівська політехніка».

 

 

 

 

 


Зейналова Ельміра Фазилівна

старший лаборант, асистент кафедри

в 2017 році закінчила Чернігівський Національний Технологічний Університет за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, отримала диплом магістра.
В 2017 році закінчила ЧНТУ, за спеціальністю “правознавство”, диплом бакалавра.
З 2016 року старший лаборант кафедри кібербезпеки та математичного моделювання та з 2018 року асистент кафедри.