Персонал кафедри

Ткач Юлія Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Викладач курсів: «Прогнозування та моделювання», «Комплексні системи захисту інформації», «Стандартизація, сертифікація засобів і комплексів захисту інформації», «Соціальна інженерія», «Інформаційно-психологічне протистояння», «Управління інформаційною безпекою», «Аудит та управління інцидентами інформаційної безпеки».Автор-розробник та гарант освітньої програми «Кібербезпека» (рівень – бакалавр, магістр).

Професійна діяльність відбувається у співпраці з ІТ-кластером з метою розробки та внесення змін до освітньої програми, залучення практиків до навчального процесу (відкритих лекцій, вебінарів, майстер-класів, на постійній основі працює освітня школа, де співробітники ІТ кластеру висвітлюють різноманітні питання з точки зору практики та їхнього досвіду).

Координатор від університету проекту «Просування електронного курсу кібергігієни» (CRDF Global в Україні)Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Є автором понад 80 публікацій, з яких 4 мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 12 рекомендованих вченою радою університету.

Лауреат щорічної обласної премії імені Георгія Вороного.

Неодноразовий член журі ІІІ й IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також ІІ етапу конкурсу-захисту Малої академії наук Чернігівського територіального відділення.


Шелест Михайло Євгенійович

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лаурет державної премії країни в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена “За заслуги”, професор кафедри

Діяльність М. Є. Шелеста зосереджена у сфері захисту інформації, зокрема в криптології та стеганографії. Він має науковий ступінь доктора технічних наук (2004) та вчене звання професора (2008). Науковим здобутком Михайла Євгеновича є понад 100 наукових публікацій, навчальних посібників, монографій та декларативних патентів із питань захисту інформації. За високі досягнення у науковій діяльності Михайлу Євгеновичу було присвоєно звання  Заслужений діяч науки і техніки України» (2006), а в 2008 р. він стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

 


 

Синенко Марина Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчила у 1986 році Вінницький педагогічний інститут,  спеціальність – вчитель математики і фізики

27 жовтня 1992 р. захистила кндидатську дисертацію за спеціальністю 01 (математичний аналіз)

Коло наукових інтересів: математичний аналіз, математичне моделювання, динамічні системи.

 


 Мехед Дмитро Борисович  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

У 2006 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, та здобув кваліфікацію магістра математики

У 2020 році закінчив Національний університет “Чернігівська політехніка” та отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю 125 – “Кібербезпека”

 У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика). 

 З 2016 року викладає на курсах  соціальної адаптації та професійної перепідготовки в рамках проекту Україна – Норвегія. У травні 2017 року проходив наукове стажування в інституті Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія).
Має більше 40 публікацій, в тому числі 2 коллективні монографії, 4 навчально-методичних посібника. 


Петренко Тарас Анатолійович

доцент кафедри

У 2005 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за фахом «Системне програмування». Після закінчення працював в Чернігівському державному інституті права, соціальних технологій та праці спочатку інженер-програмістом а з 2007 року – викладачем.
З моменту заснування кафедри виконує обов’язки заступника завідувача кафедри.

2 червня 2019 захистив дисертацію «Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак», 05.13.21, Системи захисту інформації
Має більше 30 наукових публікацій, в тому числі 5 фахових та два науково-методичних посібника.

Коло наукових інтересів: кібербезпека, інтелектуальні системи, організаційне забезпечення захисту інформації


Корнієнко Світлана Петрівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

У 1995 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет за спеціальністю Математика та інформатика. У Національному університеті «Чернігівська політехніка» працює з 1995 року. У 1997-2000 роки навчалася в аспірантурі. У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук спеціальності 05.05.10 ‒ «Машини легкої промисловості». З 2000 року почала викладати на кафедрі Вищої та прикладної математики.

Курси, які викладає: Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Інформатика та програмування, Аналітична геометрія, Математичний аналіз.

Лауреат щорічної обласної премії імені Георгія Вороного.

Основний напрямок наукової діяльності: математичне та імітаційне моделювання, оптимізаційні задачі, геоінформаційні системи і технології.

Є автором понад 100 публікацій, в тому числі 2 монографій та 1 навчальний посібник. Відповідальний виконавець 5 науково-дослідних тем, виконаних за кошти замовника загальною вартістю понад 3 млн. гривень, зокрема:

відповідальний виконавець НДР:

  • Обґрунтування та розробка моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова. (2017 рік).
  • Оптимізація структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова : звіт про НДР Реєстраційний номер 0117U007261 (2018 рік).
  • Розробка методів геоінформаційної підтримки процесу управління радіочастотним ресурсом. Звіт про НДР. Реєстраційний номер 0115U005435 (2018 рік).
  • Дослідження структури та параметрів мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова. Реєстраційний номер: 0119U103539 (2019 рік).
  • Розробка геоінформаційної системи мережі зовнішнього освітлення м. Чернігова. Реєстраційний номер: 0119U103553 (2019 рік).
  • Уточнення статистичних показників інтенсивності автомобільного руху на основних магістралях та вулицях м. Чернігова станом на 2023 рік. (2023 рік).
  • Розробка дорожньо-транспортної геоінформаційної системи м. Чернігова. (2023 рік).

 

виконавець НДР:

  • Розроблення рекомендацій щодо формування та організації функціонування системи контролю польотів державної авіації України. (2020 рік).

Розробка інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової (спеціальної) техніки Збройних сил України (шифр “Проціонˮ). Реєстраційний номер 0121U110252 ( 2021 рік).

 

 


Кальченко Дмитро Володимирович

викладач кафедри

Закінчив магістратуру Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». Вступив до аспірантури, у 2023 р. захистив дисертацію та отримав науковий ступінь «Доктор філософії».

Розпочав свій трудовий шлях ще у 2014 р. з техніка, потім став інженером-програмістом на одному з підприємств міста Чернігова (2016р.). Наразі продовжує паралельно із викладанням в університеті працювати ТОВ “Дженікс Солюшенз” на посаді страшого інженера-програміста.

На сьогодні наявні 17 наукових та науково-методичних праць.

 

 


Семендяй  Сергій Матвійович Semendaj

Cтарший викладач кафедри

Проходив військову службу в лавах Збройних Сил, в Службі безпеки України, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Підполковник запасу. Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Радіотехніка». Навчається в аспірантурі НУ «Чернігівська політехніка».

 

 

 

 


Дюба Ігор

 

В 2008 році закінчив Чернігівський державний технологічний університет за спеціальність Комп’ютерна інженерія З четвертого курсу займав посаду лаборанта в університеті.
По закінченню університету почав працювати в компанії CashCode, що є дочірнім підприємством міжнародної корпорації Crane Payment Solution. Основним напрямом компанії була розробка систем купюро приймачів, що використовувались в торговому обладнанні самообслуговування.
В 2010 році перейшов на посаду програміста в міжнародній компанії IntroPro, що згодом була викуплена компанією Luxoft(DXC). Основним замовником для розробки була компанія, що надавала послуги супутникового телебачення по всій території США, яка згодом була викуплена корпорацією AT&T.
В 2019 році в рамках компанії Luxoft(DXC) перейшов на проект від корпорації Thomson Reuters. Основна мета проектам – агрегація та розповсюдження інформації, що надається від фондових ринків.
На даний час проходжу навчання в аспірантурі НУ “Чернігівська політехніка”.


Гребенник Алла Григорівна

 

 

старший викладач кафедри

У 1992 році закінчила Чернігівський технологічний інститут за фахом «Електронні обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». Викладач курсів: «Інформатика», «Бази даних», «Комп’ютерні мережі», «Управління мережевою безпекою», «Інциденти інформаційної безпеки».

Має більше 20 наукових публікацій, в тому числі 5 статей у фахових виданнях, 2 колективні монографії, навчальний посібник.

Коло наукових інтересів: кібербезпека, програмування, захист інформації.


 

Нороха Владислав Олександрович

Лаборант кафедри

В 2022 році закінчив Національний Університет «Чернігівська Політехніка» спеціальність “Кібербезпека”

 

 

 

 

 

 

 

 


Лаврів Наталія Олександрівна

 

лаборант кафедри

 

 

 

у 2023 році закінчила бакалаврат у НУ “Чернігівська політехніка”.