Навчання

Пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 125 “Кібербезпека”

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА КІБЕРБЕЗПЕКА Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА КІБЕРБЕЗПЕКА Другого (магістерського) рівня вищої освіти

На базі кафедри працює науковий гурток “CybersesurityLab ”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ