Навчання

Пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 125 “Кібербезпека”