ВІТАЄМО

Петренка Тараса Анатолійовича, старшого викладача кафедри кібербезпеки та математичного моделювання ЧНТУ з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 05.13.21 – “Системи захисту інформації”.

Захист відбувся 02.07.2019 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 при Національному авіаційному університеті.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лахно Валерій Анатолійович.с

Петренко Т.А.
Лахно В.А.