Вітаємо команду НУ «Чернігівська політехніка»

Команда НУ «Чернігівська політехніка» зайняла призове місце у командних змаганнях VI міжнародної студентської олімпіади «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів».

Головними завданнями олімпіади були:

  • розгляд широкого спектру реальних та потенційних загроз інформаційно-психологічній безпеці держави, суспільства і окремої особи;
  • формування критичного мислення серед студентів і курсантів;
  • розробка рекомендацій щодо вдосконалення навчального процесу для підготовки фахівців із захисту інформаційного простору;
  • визначення ролі і місця закладів вищої освіти та науково-дослідних закладів у забезпеченні інформаційно-психологічної безпеки держави.

Такі олімпіади є необхідними для підготовки висококваліфікованих фахівців (державних службовців, політологів, правознавців, соціологів, психологів, журналістів, представників силових відомств) та для формування критичного мислення серед широких верств населення.

У межах олімпіади були представлені цікаві та дуже важливі доповіді на теми, пов’язані із захистом інформаційного простору. В олімпіаді взяли участь представники провідних ЗВО України, Білорусі, Казахстану, Польщі та Грузії.

За результатами оцінювання команда НУ «Чернігівська політехніка», під керівництвом завідувачки кафедри кібербезпеки та математичного моделювання – д.п.н., проф. Ткач Ю.М. посіла третє місце в командному змаганні, а студентка четвертого курсу напрямку 125 “Кібербезпека” Лисиця Тетяна – третє в індивідуальних змаганнях.